Nhảy tới nội dung

Giới thiệu OnWheel

image.jpeg image.jpeg

database

Khách hàng của OnWheel

image.jpeg

Case Study

Một số dự án hợp tác thành công của OnWheel

GearVN : Dẫn đầu ngành bán lẻ máy tính và linh kiện Gaming tại Việt Nam

Pizza4P : Doanh nghiệp F&B tự chủ 100% trải nghiệm giao hàng trong mùa Covid

Central Retail : Số hóa 100% hoạt động giao hàng siêu thị

Tài liệu tham khảo

  • Giới thiệu chung về các tính năng của OnWheel tại Link

  • Demo một quy trình vận hành OnWheel hoàn chỉnh