Nhảy tới nội dung

Quy trình Onboarding

image.jpeg

Giai đoạn tư vấn và tiếp nhận yêu cầu

 1. Nhân viên Onwheel demo phần mềm cho khách hàng
 2. Onwheel ghi nhận các ý kiến, yêu cầu và tư vấn giải pháp sơ bộ cho khách hàng
 3. Thiết lập các tài khoản, dịch vụ trên môi trường Staging (STG)

Giai đoạn trải nghiệm

 1. Khách hàng trải nghiệm trước các tính năng cơ bản
 2. Onwheel tiếp nhận các yêu cầu nâng cao của khách hàng
 3. Onwheel tư vấn giải pháp, đánh giá mức độ khả thi, thời gian hoàn thành tính năng và báo trước giá các phương án đã chốt
 4. Onwheel tiến hành xây dựng các tính năng mới, tính năng nâng cao trên môi trường STG sau khi đã thống nhất với khách hàng
 5. Khách hàng trải nghiệm toàn bộ các tính năng (cơ bản và nâng cao) trong khoảng thời gian 2-3 tuần

Giai đoạn chuẩn bị triển khai vận hành thực tế

 1. Khách hàng và Onwheel thống nhất các tính năng vận hành thực tế
 2. Khách hàng báo thời gian triển khai vận hành thực tế
 3. Onwheel thực hiện quy trình làm hợp đồng và ký hợp tác với khách hàng
 4. Onwheel thiết lập tài khoản, dịch vụ và triển khai các tính năng lên trên môi trường Production (PROD)

Giai đoạn vận hành thực tế

 1. Khách hàng dùng thử lại toàn bộ các tính năng trên môi trường Production trước khi vận hành thực tế
 2. Onwheel phối hợp với khách hàng cấu hình các tài khoản và triển khai đào tạo cho các bộ phận liên quan
 3. Khách hàng bắt đầu vận hành thực tế
 4. Onwheel theo dõi, tiếp nhận và xử lý các trường hợp lỗi phát sinh (nếu có)
 5. Onwheel hỗ trợ Khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ