Nhảy tới nội dung

Nhật ký cập nhật

Các phiên bản và sự thay đổi của API

2022-11-09 (Phiên bản hiện tại)

  • Cập nhật tài liệu
  • Cập nhật 3 loại phương pháp định danh hiện Ahamove có hỗ trợ

2020-10-07

  • Thêm Api gepcode và hợp nhất với Apis Tối ưu hóa quãng đường vào trong SaaS Apis

2020-02-14

2019-12-30

2019-11-07

  • Ngăn không cho tạo đơn hàng trùng mã tracking_number trong vòng 60s chi tiết hơn

2019-10-06

  • Thêm api tối ưu quãng đường twvrp

2019-09-29

  • Thêm api tối ưu quãng đường sdvrp

2019-09-28

2019-09-03

2019-07-22

  • Cập nhật tài liệu