Nhảy tới nội dung

Câu hỏi thường gặp và Thông tin liên hệ

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi chung

Câu hỏiTrả lời
Ahamove có những loại dịch vụ gì?- Dịch vụ xe máy: Giao hàng bằng xe máy, bao gồm nhiều loại dịch vụ (Siêu tốc, Siêu tốc - Đồ ăn, 2H, 4H) có thời gian giao hàng ngắn, vận chuyển các hàng có kích thước nhỏ
- Dịch vụ xe tải: Giao hàng bằng xe tải, bao gồm nhiều loại xe (Xe tải, van, bán tải, ba gác) với nhiều mức tải trọng xe (500kg, 1000kg, 1500kg, 2000kg)
Đối tác có thể xem thêm thông tin chi tiết ở Bảng giá dịch vụ Ahamove
Có thể theo dõi và quản lý đơn hàng ở đâu?Đối tác có thể sử dụng trang Partner Portal STG trên môi truờng test và trang Partner Portal PROD trên môi trường thực để quản lý và theo dõi các đơn hàng được tạo từ API. Để đăng nhập vào trang web, Đối tác liên hệ với Ahamove để đuợc cấp quyền truy cập vào tài khoản
Làm thế nào để test trạng thái đơn hàng?- Bước 1: Đối tác sẽ cần tải xuống ứng dụng AhaDriver STG (Chỉ dùng cho hệ điều hành Android)
- Buớc 2: Đối tác dăng ký tài khoản và liên hệ với nhân viên hỗ trợ của Ahamove để được xác thực tài khoản
- Buớc 3: Tạo đơn hàng mới với bán kính lấy hàng cách dưới 1km so với định vị của ứng dụng tài xế
- Buớc 4: Đăng nhập vào ứng dụng, bật Online, tìm mã đơn hàng vừa tạo và chấp nhận đơn hàng (hoặc sử dụng trang Partner Portal STG, vào xem chi tiết đơn hàng và gán đơn cho số điện thoại của tài xế)
- Buớc 5: Làm theo các huớng dẫn trên ứng dụng tài xế và cập nhật các trạng thái của đơn hàng

API

Câu hỏiTrả lời
Bao lâu thì token sẽ hết hạn?Trên môi truờng thực, token sẽ bị hết hạn sau 1 năm. Tuy nhiên Ahamove đề xuất Đối tác có thể chủ động lấy lại token mới nếu Đối tác gặp phải lỗi Not authorized hoặc Token not found
Tại sao lại gặp lỗi 401 Not authorized khi gọi API Đăng ký tài khoản?Lỗi Not authorized sẽ xảy ra khi gọi API Đăng ký tài khoản trong những truờng hợp sau:
- Số điện thoại chưa đuợc đăng ký tài khoản trên hệ thống của Ahamove. Đối tác cần đăng ký tài khoản truớc khi lấy token
- Số điện thoại chưa được gắn đúng tài khoản Đối tác tương ứng với API Key đã đuợc cấp bởi Ahamove. Đối tác cần liên hệ Ahamove để được hỗ trợ
- Khi Đối tác tạo đơn hàng thông qua nền tảng POS, số điện thoại của Đối tác chưa đuợc liên kết với POS trên app.ahamove.com. Xem hướng dẫn chi tiết về cách liên kết POS trên hệ thống của Ahamove Tại đây
Truờng thông tin price trong items đã là giá được nhân với số luợng mặt hàng hay chưa?Giá của từng mặt hàng trong danh sách sản phẩm sẽ là tổng giá sau khi đã được nhân với số lượng mặt hàng. Giá này sẽ không ảnh hưởng đến phí vận chuyển của đơn hàng
Lỗi COD is not valid, INVALID_MAX_COD là gì?Lỗi COD is not valid sẽ xảy ra khi tài khoản của Đối tác chưa được xác minh COD
Nếu Đối tác gặp lỗi trên, Đối tác có thể liên hệ với nhân viên BD của Ahamove để được hỗ trợ
Làm thế nào để chỉ lấy được danh sách các dịch vụ xe máy hoặc xe tải?Để lấy riêng danh sách chỉ có các dịch vụ giao hàng bằng xe máy hoặc xe tải, Đối tác thêm thông số vào API Lấy danh sách dịch vụ như sau:
- Đối với dịch vụ xe máy, thêm vào param delivery_type=INSTANT
- Đối với dịch vụ xe tải, thêm vào param delivery_type=TRUCK
Ví dụ: https://apistg.ahamove.com/v1/order/service_types?token=<TOKEN_STG>&user_mobile=84xxxxxxxxx&lat=10.768451&lng=106.6943626&delivery_type=INSTANT

Đơn hàng

Câu hỏiTrả lời
Giá khi Ước tính phí và khi Tạo đơn hàng có luôn bằng nhau không?Sẽ có 2 trường hợp chênh lệch giá khi Ước tính phí và khi Tạo đơn hàng
- Trường hợp 1: Nếu Đối tác gọi API Ước tính phí và gọi API Tạo đơn hàng ngay sau đó thì sẽ không có chênh lệch giá giữa 2 lần gọi
- Trường hợp 2: Nếu thời điểm Đối tác gọi API Ước tính phí và Tạo đơn cách nhau một khoảng thời gian thì tại thời điểm tạo đơn, giá sẽ khác so với thời điểm Ước tính phí. Sự chênh lệch này phụ thuộc vào các yếu tố như thời tiết xấu, giờ cao điểm, ngày lễ,...
Có tính thêm phí cho đơn hàng có COD cao không?Mỗi loại dịch vụ sẽ có phí COD, người dùng có thể kiểm tra trường fee_description_vi_vn trong phần chi tiết dịch vụ khi gọi API Lấy danh sách dịch vụ
Ví dụ: Đối với dịch vụ BIKE sẽ có các mốc tính phí như sau
- COD < 2 triệu: miễn phí
- COD >= 2 triệu: 0,8% x giá trị COD
Phí cod này được hiển thị trong trường cod_commission_fee khi người dùng Ước tính phí đơn hàng hoặc Tạo đơn hàng
Số tiền COD trong đơn hàng có bao gồm phí vận chuyển không?- Nếu payment_method=CASH_BY_RECIPIENT, nghĩa là người nhận trực tiếp thanh toán phí vận chuyển, COD trong đơn hàng sẽ không bao gồm phí vận chuyển. COD lúc này chỉ là giá trị hàng hóa mà người gửi cần thu từ người nhận
- Nếu Đối tác sử dụng bảng giá riêng của Đối tác để áp dụng cho đơn hàng và đối tác sẽ thanh toán lại phí vận chuyển cho Ahamove theo giá đã cam kết trong hợp đồng (payment_method=CASH/BALANCE), thì COD lúc này sẽ là tổng giá trị của hàng hóa và phí vận chuyển được tính theo mức phí riêng của Đối tác đã quy định
Hệ thống sẽ chờ bao lâu trước khi chuyển thành "Auto cancel, no driver accepted"?Ở mỗi môi trường (Staging/Production) và đối với mỗi loại dịch vụ, khoảng thời gian chờ sẽ khác nhau trước khi tự động hủy đơn hàng. Đối tác có thể kiểm tra trường thông tin timeout trong response body khi tạo đơn hàng
Ví dụ: Trong môi trường Staging, nếu service_idSGN-BIKE và không có tài xế nào chấp nhận đơn hàng trong 10 phút (600s), trạng thái đơn hàng sẽ chuyển thành CANCELLED với cancel_comment là "Auto cancel, no driver accepted"
Một đơn hàng với trạng thái IDLE có thể được truyền sớm hơn không?Không, Đối tác không thể truyền một đơn hàng IDLE sớm hơn thời gian đã hẹn trước đó. Đối tác chỉ có thể hủy đơn IDLE đó và tạo một đơn giao ngay khác

Liên hệ

Với bất kì câu hỏi và feedbacks nào, Đối tác có thể gửi cho Ahamove thông qua email support@ahamove.com. Ahamove sẽ phản hồi Đối tác sớm nhất có thể để hỗ trợ Đối tác kịp thời trong quá trình tích hợp