Nhảy tới nội dung

Câu hỏi thường gặp và Thông tin liên hệ

Câu hỏi thường gặp

Tài khoản

Có cần phải có một tài khoản tài xế để bắt đầu test trên môi trường Satging/UAT không?

Có, Đối tác sẽ cần tải ứng dụng AhaDriver STG app (Chỉ hỗ trợ cho hệ điều hàng Android) và đăng nhập để cập nhật các trạng thái giao hàng khi tạo đơn hàng thông qua API. Đối tác có thể kiểm tra callback trả về sau khi thao tác trên ứng dụng

Authentication

Bao lâu thì token sẽ hết hạn?

Trong môi trường Production, token sẽ bị hết hạn sau 1 năm. Nhưng Ahamove khuyến khích Đối tác chủ động lấy lại token mới nếu trong trường hợp gặp lỗi NOT_AUTHORIZED hoặc TOKEN_NOT_FOUND

Data

Có sự khác nhau về chi phí khi ước tính giữa Ahamove API và Ahamove app/web ở các thời điểm khác nhau không?

Đôi khi sẽ có sự khác biệt về chi phí nếu Đối tác ước tính thông qua API và kiểm tra phí trên Ahamove app/web ở 2 thời điểm khác nhau. Ahamove có những khoảng thời gian sẽ nhân giá phí giao hàng, phụ thuộc vào tỷ lệ số đơn hàng so với số tài xế tại cùng một thời điểm hoặc vào giờ cao điểm, thời tiết xấu

Hệ thống sẽ chờ bao lâu trước khi chuyển thành "Auto cancel, no driver accepted"?

Ở mỗi môi trường (Staging/Production) và đối với mỗi loại dịch vụ, khoảng thời gian chờ sẽ khác nhau trước khi tự động hủy đơn hàng. Đối tác có thể kiểm tra trường thông tin timeout trong response body khi tạo đơn hàng

Ex: Trong môi trường Staging, nếu service_id là SGN-BIKE và không có tài xế nào chấp nhận đơn hàng trong 10 phút (600s), trạng thái đơn hàng sẽ chuyển thành CANCELLED với cancel_comment là "Auto cancel, no driver accepted"

{
"order_id": "ABCDEF"
"service_id": "SGN-BIKE",
"timeout": 600,
...
}

Một đơn hàng với trạng thái IDLE có thể được truyền sớm hơn không?

Không, Đối tác không thể truyền một đơn hàng IDLE sớm hơn thời gian đã hẹn trước đó. Đối tác chỉ có thể hủy đơn IDLE đó và tạo một đơn giao ngay khác

Liên hệ

Với bất kì câu hỏi và feedbacks nào, Đối tác có thể gửi cho Ahamove thông qua email support@ahamove.com. Ahamove sẽ phản hồi Đối tác sớm nhất có thể để hỗ trợ Đối tác kịp thời trong quá trình tích hợp