Nhảy tới nội dung

Các phương thức thanh toán

Thanh toán phí giao hàng

Ahamove có 2 phương thức cho việc thanh toán đơn hàng khi sử dụng API:

 • Tiền mặt: Trả bởi người gửi/Trả bởi người nhận
 • Khác tiền mặt: Trả bởi người dùng Ahamove với 2 phương thức: Trả trước/Công nợ

image.jpeg

Tiền mặt

Cash (Trả bởi người gửi)

Tài xế sẽ thu phí giao hàng từ Người bán/Người gửi

Cash by recipient (Trả bởi người nhận)

Phương thức này chỉ áp dụng đối với đơn hàng có một điểm giao

 • Tài xế sẽ thu phí giao hàng từ người nhận

Khác tiền mặt

Prepaid (Trả trước)
 1. Người bán/Người gửi sẽ nạp tiền vào tài khoản người dùng của Ahamove
 2. Khi Người bán/Người gửi tạo đơn hàng, phí giao hàng sẽ được trừ vào số dư tài khoản
Postpaid (Công nợ)
 1. Ahamove sẽ trả phí giao hàng cho tài xế
 2. Ahamove và Người bán sẽ bắt đầu quá trình đối soát trong khoảng 7 ngày đầu tiên của tháng kế tiếp. Sau quá trình đó, Người bán trả toàn bộ phí giao hàng cho Ahamove như đã quy định trong hợp đồng

Điều kiện để sử dụng phương thức thanh toán bằng công nợ: Xin liên hệ với nhân viên Phát triển kinh doanh của Ahamove

Giảm giá trên tổng phí giao hàng

Công thức chung cho tổng phí:

 Tổng phí = Tổng phí giao hàng - Giá trị giảm giá khuyến mãi

Giá trị chiết khấu khuyến mãi có 2 loại:

 • Khi Ahamove ra mắt một chương trình khuyến mãi, Ahamove sẽ trợ cấp giá trị khuyến mãi này
 • Khi Người bán có một vài mã khuyến mãi dành cho khách hàng của họ, Người bán sẽ liên hệ với Ahamove để lên kế hoạch giảm giá và lấy mã khuyến mãi. Người bán sẽ thanh toán toàn bộ chi phí khuyến mãi cho Ahamove khi quá trình đối soát diễn ra vào đầu tháng kế tiếp

Cash on Delivery (COD) flow

image.jpeg

Cash in Advance (Ứng tiền COD)

 1. Tài xế Ahamove sẽ ứng tiền COD cho Người bán/Người gửi vào thời điểm tài xế lấy hàng tại địa điểm gửi hàng
 2. Khi tài xế giao hàng đến điểm nhận, tài xế sẽ thu tiền đã ứng COD từ Người nhận

Payment on Delivery (Thu hộ COD)

 1. Khi có một đơn hàng, tài xế sẽ đi giao hàng và thu COD từ Người nhận
 2. Tiền COD tài xế đã thu sau đó sẽ được chuyển vào tài khoản của Ahamove
 3. Ahamove sẽ tiến hành quá trình đối soát và thanh toán lại tiền COD vào tài khoản người bán/người gửi thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng

Để đăng ký sử dụng phương thức thanh toán thu hộ, xin hãy liên hệ nhân viên Phát triển kinh doanh của Ahamove