Nhảy tới nội dung

Đánh giá tài xế

curl -X GET \
'https://apistg.ahamove.com/v1/order/rate_supplier?token=5d352c14eb44d753c5dcfc0b&order_id=ABCDEF&rating=5&comment=Good+guy' \
-H 'cache-control: no-cache'

API này dùng để đánh giá một tài xế sau khi đã hoàn thành đơn hàng

HTTP Request

GET https://apistg.ahamove.com/v1/order/rate_supplier

Query Parameters

ParameterTypeYêu cầuMô tả
tokenStringToken của người dùng
order_idStringMã đơn hàng
ratingNumberMức độ đánh giá, từ 1-5
commentStringKhôngNhận xét

Response

JSON response example:

{}

Status-Code: 200 OK

Các lỗi thường gặp

Mã lỗiNội dungMô tả
404Not Found- Không tìm thấy token
- Không tìm thấy đơn hàng
- Không tìm thấy tài xế
401UnauthorizedKhông được cấp phép
500Internal Server ErrorHệ thống của chúng tôi có lỗi xảy ra. Xin thử lại sau
503Service UnavailableChúng tôi tạm thời đang không hoạt động để bảo trì. Xin vui lòng thử lại sau