Nhảy tới nội dung

Kích hoạt tài khoản con

Kích hoạt tài khoản con vào tài khoản cha

HTTP Request

curl -X GET \
'https://apistg.ahamove.com/v1/partner/activate_child_account?token=<TOKE_STG>&child_id=84xxxxxxxxx&activation_code=1234' \
-H 'cache-control: no-cache'

GET https://apistg.ahamove.com/v1/partner/activate_child_account

Query Parameters

ParameterTypeYêu cầuMô tả
tokenStringToken của tài khoản cha
child_idStringID của tài khoản con
activation_codeStringMã kích hoạt đã nhận được khi thêm một tài khoản con vào tài khoản cha

Response

JSON response example:

{
"_id": "84xxxxxxxxx",
"name": "Minh Pham",
...
}

Status-Code: 200 OK

Errors

Mã codeNội dungMô tả
404Not FoundKhông tìm thấy token, Không tìm thấy child_id
401UnauthorizedTài khoản cha không có trường thông tin "partner" field hoặc tài khoản con thuộc Đối tác khác
409ConflictTài khoản cha đã tồn tại, tài khoản con phụ đã tồn tại (Tài khoản con đã có tài khoản cha hoặc đã là tài khoản cha của những tài khoản khác)
406Not AcceptableMã kích hoạt không hợp lệ
500Internal Server ErrorHệ thống của chúng tôi có lỗi xảy ra. Xin thử lại sau
503Service UnavailableChúng tôi tạm thời đang không hoạt động để bảo trì. Xin vui lòng thử lại sau