Nhảy tới nội dung

Xóa tài khoản con

Xóa tài khoản con khỏi tài khoản cha, tài khoản cha cần phải có trường thông tin "partner"

HTTP Request

curl -X GET \
'https://apistg.ahamove.com/v1/partner/remove_child_account?token=<TOKEN_STG>&child_id=84xxxxxxxxx' \
-H 'cache-control: no-cache'

GET https://apistg.ahamove.com/v1/partner/remove_child_account

Query Parameters

ParameterTypeYêu cầuMô tả
tokenStringToken của tài khoản cha
child_idStringID của tài khoản con

Response

JSON response example:

{}

Status-Code: 200 OK

Errors

CodeTextDescription
404Not FoundKhông tìm thấy token, Không tìm thấy child_id
401UnauthorizedTài khoản cha không có trường thông tin "partner" field hoặc tài khoản con không thuộc Đối tác này
402Not allowedSố dư tài khoản con < 0 or tài khoản con đang đặt hàng liên tục
406Not Acceptablechild_id không hợp lệ (Không tìm thấy child_id trong tài khoản cha)
500Internal Server ErrorHệ thống của chúng tôi có lỗi xảy ra. Xin thử lại sau
503Service UnavailableChúng tôi tạm thời đang không hoạt động để bảo trì. Xin vui lòng thử lại sau