Nhảy tới nội dung

Lấy danh sách tài khoản con

Trả về danh sách các tài khoản con của tài khoản cha kèm theo token của tài khoản cha

HTTP Request

curl -X GET \
'https://apistg.ahamove.com/v1/partner/get_child_list?token=<TOKEN_STG>' \
-H 'cache-control: no-cache'

GET https://apistg.ahamove.com/v1/partner/get_child_list

Query Parameters

ParameterTypeYêu cầuMô tả
tokenStringToken của tài khoản cha

Response

JSON response example:

[
{
"_id": "84xxxxxxxxx",
"name": "store test test test",
"partner": "test_key",
"email": null,
"referral_code": "84xxxxxxxxx",
"country_code": "VN",
"currency": "VND",
"account_status": "ACTIVATED",
"create_time": 1551155326.708945,
"parent_id": "84xxxxxxxxx",
"home": {
"address": "4 Nguyen Dinh Chieu,Da Kao,Quan 1,TPHCM",
"lat": 10.7918246,
"lng": 106.7022344
},
"city_id": ["SGN"]
}
]

Status-Code: 200 OK

Các lỗi thường gặp

Mã lỗiNội dungMô tả
404Not FoundKhông tìm thấy token
500Internal Server ErrorHệ thống của chúng tôi có lỗi xảy ra. Xin thử lại sau
503Service UnavailableChúng tôi tạm thời đang không hoạt động để bảo trì. Xin vui lòng thử lại sau