Nhảy tới nội dung

Thêm tài khoản con

Thêm tài khoản con vào tài khoản cha, tài khoản cha cần phải có trường thông tin "partner". Một tin nhắn SMS sẽ được gửi đến tài khoản con để xác thực

HTTP Request

curl -X GET \
'https://apistg.ahamove.com/v1/partner/add_child_account?token=<TOKEN_STG>&child_id=84xxxxxxxxx' \
-H 'cache-control: no-cache'

GET https://apistg.ahamove.com/v1/partner/add_child_account

Query Parameters

ParameterTypeYêu cầuMô tả
tokenStringToken của tài khoản cha
child_idStringID của tài khoản con

Response

JSON response example:

{}

Status-Code: 200 OK

Các lỗi thường gặp

Mã lỗiNội dungMô tả
404Not FoundKhông tìm thấy token, Không tìm thấy child_id
401UnauthorizedTài khoản cha không có trường thông tin "partner" field hoặc tài khoản con không thuộc Đối tác này
409ConflictTài khoản cha đã tồn tại, tài khoản con phụ đã tồn tại (Tài khoản con đã có tài khoản cha hoặc đã là tài khoản cha của những tài khoản khác)
500Internal Server ErrorHệ thống của chúng tôi có lỗi xảy ra. Xin thử lại sau
503Service UnavailableChúng tôi tạm thời đang không hoạt động để bảo trì. Xin vui lòng thử lại sau